Koruyucu Hekimlik

slide_2

Koruyucu hekimlik, hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını engelleyici önlemler üzerinde çalışan hekimlik dalıdır. Günümüzde mevcut sistemler, hastalıkları önlemenin tedaviden daha akılcı bir yol olduğunu ve daha az maddi yük getirdiğini kabul etmiş durumdadır. Bu da etkili koruyucu hekimlik uygulamalarıyla yürütülebilir. Hayvan ya da halk sağlığı uygulamaları, hijyenden başlayarak beslenme ve aşılamayı içine alan geniş yelpazesi olan önemli konulardır. Hayvan üretim çiftliklerinde, hayvan barınaklarında, ev ve iş yerlerinde bakılan hayvanların yaşam alanlarının hijyenik koşullara uygun olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamak biz veteriner hekimlerin en temel görevlerinden biridir. Özellikle klinik, poliklinik ve hastanelerin hijyenik koşullara uyması gerekmektedir. Animal Planet Veteriner Kliniği , giriş bölümünden çeşitli uygulama odalarına kadar ortam sterilizasyonu sağlayan cihazlarla donatılmıştır. Tüm muayene gereçleri ve benzeri çoklu kullanıma müsait aletlerin anlık sterilizasyonunu sağlayan UV cihazlarımız mevcuttur. Bu sayede kontaminasyon riski ortadan kaldırılmaktadır. Doğru teşhis ve en azami tedavi seçenekleriyle hem canlının ilaçlara maruz kalma süreleri kısaltılmakta hem de bu ilaç kalıntılarının çevreye vereceği zararlar göz önünde bulundurularak toplum sağlığını da korumak amaçlanmaktadır. Temizlik koşullarına özen gösterilmesinin önemi, petlerin düzenli zamanlarda hekim kontrolüne getirilmesinin gerekliliği hasta sahiplerine gerek muayene sırasında hekimlerimiz tarafından gerekse hazırladığımız çeşitli bilgilendirici broşürler sayesinde aktarılmaktadır.

Aşılamaların, iç ve dış paraziter uygulamaların düzenli takiplerinin yapılması ve düzenli sağlık taramaları ile erken teşhisin sağlanması hastalarımızın daha sağlıklı, daha uzun, daha konforlu bir yaşam sürmeleri hayati önem taşımaktadır.Biz Animal Planet Veteriner Kliniği olarak ‘Koruyucu Hekimliği’ daima önemseyerek hasta sahiplerini bilgilendirmeye ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz.