Aşılama Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

slide_1

Aşılama Döneminde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. -Aşılanacak hayvan en az 6- 7 haftalık yaşta olmalı,

 2. -Aşılanacak hayvan iç ve dış parazitlerinden arındırılmış olmalı,

 3. -Vücut sıcaklıkları normal(38.5-39.5C°)sınırlar içinde olmalı,

 4. -Aşılanacak hayvan stres oluşturacak etkenlerden(yolculuk,kızgınlık dönemi)uzak tutulmuş olmalı,

 5. -Hayvana en az bir hafta öncesinden kortikosteroid türü ilaçlardan birisi yapılmamış olmalı,

 6. -Aşılamadan önceki 3 gün ve aşılamadan sonraki 3 gün hayvanlar banyo ettirilmemeli,

 7. -Aşılanacak hayvan sütten kesilmiş olmalı,

 8. -Aşılanacak hayvan ileri gebe olmamalı,

 9. -Hastalık geçiren hayvanlar, ishal, kusma, iştahsızlık gibi şikayetleri olan hayvanlar aşılanmamalı,

 10. -Aşılamalar tamamen bitene kadar hayvanlar yıkanmamalı,

 11. -Aşılamalar tamamen bitene kadar hayvanlar başka hayvanlarla temas ettirilmemeli, dışarı çıkartılmamalı, başka hayvanların çok sık gezdikleri yerlerden uzak tutulmalı, hayvanın dışarı çıkması gerekiyorsa kucakta çıkartılmalı,

 12. -İki aşılama arasındaki süre 2 – 3 haftadan az olmamalı ve yapılan aşılar yılda bir kez tekrarlanmalı,

 13. -Kullanılan aşılar soğuk zincirde muhafaza edilmiş olmalı,

 14. -Aşılamada kullanılan enjektörler steril olmalı ve kullanıldıktan sonra imha edilmeli,

 15. -Hayvan sahibine; aşılanan hayvana ait bilgileri, yapılan aşıların yapılma tarihini ve etiketlerini,aşıyı uygulayan -Veteriner Hekimin veya kurumun onayını içeren bir aşı kartı verilmeli.